تاریخچه ای از سیستم اعلام خطر/ سرقت. دانستن چیزهای بیشتر در مورد تاریخچه سیستم اعلام خطر. از همان آغاز با اولین ثبت اختراع در سال ۱۸۵۷ تا آخرین پیشرفتهای آن در این روزها.
۱.ثبت اختراع پاپ

تاریخچه سیستم ضد سرقت(History of the Alarm System )

تلویزیون مدار بسته (CCTV) شامل استفاده از دوربین های ویدئویی برای انتقال سیگنال به یک مکان خاص و یک مجموعه خاص از مانیتورهای ویدئویی می باشد.

سیستم نظارت تصویری (دوربین مداربسته)

هر یک از سه قرن گذشته را با یک فناوری خاص به عنوان نماد آن قرن می شناسیم. قرن هیجدهم عصر سیستم های بزرگ مکانیکی و انقلاب صنعتی بود، و قرن نوزدهم عصر بخار. فناوری کلیدی قرن بیستم نیز جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات بود.

Construction of Computer Networks