computer networks

computer networks

هر یک از سه قرن گذشته را با یک فناوری خاص به عنوان نماد آن قرن می شناسیم. قرن هیجدهم عصر سیستم های بزرگ مکانیکی و انقلاب صنعتی بود، و قرن نوزدهم عصر بخار. فناوری کلیدی قرن بیستم نیز جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات بود. شبکه های گسترده و بین المللی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون، تولد و گسترش باورنکردنی صنعت کامپیوتر، پرتاب ماهواره های مخابراتی، و البته اینترنت نمادهای این عصر هستند. با رشد سریع فناوری های جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات در قرن بیست و یکم، این زمینه ها به سرعت در یکدیگر ادغام شده، و تفاوت های آنها در حال محو شدن است. شرکت هایی که در اقصی نقاط دنیا شعبه و نمایندگی دارند، می توانند فقط با فشار فقط یک دکمه از آخرین وضعیت دفاتر خود (حتی دور افتاده ترین آنها) مطلع شوند. اما جالب اینجاست که رشد تقاضا برای روش های پیشرفته تر پردازش اطلاعات همیشه یک گام از سرعت رشد این فناوری ها جلوتر است.

با اینکه صنعت کامپیوتر در مقایسه با صنایع دیگر (از جمله صنعت اتومبیل، و حمل و نقل هوایی) نسبتاً جوانتر است، اما در مدتی بس کوتاه به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. در دو دهه اول، سیستم های کامپیوتری بسیار متمرکز بودند، و معمولاً در یک اتاق بزرگ جا می گرفتند. کم نبودند مراکزی که این اتاق ها دیوارهای شیشه ای داشتند، و بازدید کنندگان با حیرت این موجودات عجیب الخلقه الکترونیکی را برانداز می کردند. دانشگاه ها و شرکت های متوسط معمولاً یکی دو کامپیوتر بیشتر نداشتند، و تعداد شرکت هایی که استطاعت خرید بیش از یک دوجین از آنها را داشته باشند، چندان زیاد نبود. هیچ کس (شاید غیر از نویسندگان داستان های علمی-تخیلی) حتی نمی توانست تصور کند که تا قبل از پایان قرن بیستم کامپیوتر هایی با همان قدرت را بتوان روی یک تمبر پستی جای داد، و آنها را به صورت انبوه (و در شمارگان میلیاردی) تولید کرد.

پیوند فرخنده کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام ((مرکز کامپیوتر))، که افراد کارهایشان را به آنجا می آوردند، به کلی منسوخ شده است (اگر چه روز به روز بر تعداد مراکزی با هزاران سرویس دهنده اینترنت افزوده می شود). مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer networks) گفته می شود که در طیف وسیعی از نظر (طراحی و ساختار) وجود داشته و در حال گسترش می باشند.

دسته بندی مقالات