هر یک از سه قرن گذشته را با یک فناوری خاص به عنوان نماد آن قرن می شناسیم. قرن هیجدهم عصر سیستم های بزرگ مکانیکی و انقلاب صنعتی بود، و قرن نوزدهم عصر بخار. فناوری کلیدی قرن بیستم نیز جمع آوری، پردازش…

تلویزیون مدار بسته (CCTV) شامل استفاده از دوربین های ویدئویی برای انتقال سیگنال به یک مکان خاص و یک مجموعه خاص از مانیتورهای ویدئویی می‌باشد. در حالیکه تلویزیون منظم از سیگنال های پخش عمومی استفاده…