مشاهده همه 12 نتیجه

آدامس با طعم سیب و هلو فست

37,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم سیب و هلو فست وزن: ۱۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در بسته: ۱۰ عدد

آدامس با طعم شاتوت فست

37,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم شاتوت فست وزن: ۱۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در بسته: ۱۰ عدد

آدامس با طعم شاتوت فست (قوطی)

92,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم شاتوت فست (قوطی) وزن: ۲۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در قوطی: ۱۴ عدد

آدامس با طعم موز و توت فرنگی فست

37,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم موز و توت فرنگی فست وزن: ۱۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در بسته: ۱۰ عدد

آدامس با طعم موز و توت فرنگی فست (قوطی)

92,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم موز و توت فرنگی فست (قوطی) وزن: ۲۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در قوطی: ۱۴ عدد

آدامس با طعم نعنا و پونه فست (قوطی)

92,000 ریال
نام محصول: آدامس با طعم نعنا و پونه فست وزن: ۲۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در قوطی: ۱۴ عدد

آدامس بدون شکر با طعم استوایی اکس فست

170,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم استوایی اکس فست وزن: ۱۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در هر بلیستر: ۱۰ عدد

آدامس بدون شکر با طعم اکالیپتوس اکس فست

170,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم اکالیپتوس اکس فست وزن: ۱۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در هر بلیستر: ۱۰ عدد

آدامس بدون شکر با طعم توت فرنگی اکس فست

170,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم توت فرنگی اکس فست وزن: ۱۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در هر بلیستر: ۱۰ عدد

آدامس بدون شکر با طعم سیب ترش اکس فست

170,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم سیب ترش وزن: ۱۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در هر بلیستر: ۱۰ عدد

آدامس بدون شکر با طعم طالبی اکس فست

170,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم طالبی اکس فست وزن: ۱۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در هر بلیستر: ۱۰ عدد

آدامس بدون شکر با طعم نعنا اکس فست

72,000 ریال
نام محصول: آدامس بدون شکر با طعم نعنا اکس فست وزن: ۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه تعداد در بسته: ۱۰ عدد