مشاهده همه 12 نتیجه

تافی با مغزی قهوه آیدین

137,500 ریال
نام محصول: تافی با مغزی قهوه آیدین وزن: در بسته بندی 250، 500 و 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر

تافی توفیکا آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,515,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی توفیکا آیدین ۲۵۰ گرم

395,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی توفیکا آیدین ۵۰۰ گرم

770,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی چهارگوش کاکائو آیدین

245,000 ریال
نام محصول: تافی چهارگوش کاکائو آیدین وزن: در بسته بندی های 250، 500، 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر 18 ماه

تافی دورنگ مغزدار با طعم میوه آیدین

232,500 ریال
نام محصول: تافی دورنگ مغزدار با طعم میوه آیدین وزن: در بسته بندی 250، 500 و 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر

تافی شیری ریس پک آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,345,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیری ریس پک آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیری ریس پک آیدین ۵۰۰ گرم

680,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی کره ای آیدین

137,500 ریال
نام محصول: تافی کره ای مغزدار آیدین وزن: در بسته بندی 250، 500 و 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر

تافی مغزدار شکلاتی آیدین

137,500 ریال
نام محصول: تافی مغزدار شکلاتی آیدین وزن: در بسته بندی 250، 500 و 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر

تافی مغزدار فندقی آیدین

137,500 ریال
نام محصول: تافی مغزدار فندقی آیدین وزن: در بسته بندی 250، 500 و 1000 گرم تاریخ مصرف: معتبر