نمایش 1–12 از 41 نتیجه

تافی توفیکا نارگیلی آیدین ۲۵۰ گرم

345,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا نارگیلی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی توفیکا نارگیلی آیدین ۵۰۰ گرم

685,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا نارگیلی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی توفیکا نارگیلی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,320,000 ریال
نام محصول: تافی توفیکا نارگیلی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۲۵۰ گرم

270,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۵۰۰ گرم

530,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,020,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۲۵۰ گرم

270,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۵۰۰ گرم

530,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,020,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیر عسلی آیدین ۲۵۰ گرم

270,000 ریال
نام محصول: تافی شیر عسلی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیر عسلی آیدین ۵۰۰ گرم

530,000 ریال
نام محصول: تافی شیر عسلی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیر عسلی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,020,000 ریال
نام محصول: تافی شیر عسلی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه