نمایش دادن همه 3 نتیجه

تافی میوه دو رنگ آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,300,000 ریال
نام محصول: تافی میوه دو رنگ آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه دو رنگ آیدین ۲۵۰ گرم

325,000 ریال
نام محصول: تافی میوه دو رنگ آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه دو رنگ آیدین ۵۰۰ گرم

650,000 ریال
نام محصول: تافی میوه دو رنگ آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه