نمایش دادن همه 3 نتیجه

تافی شیری ریس پک آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,600,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیری ریس پک آیدین ۲۵۰ گرم

400,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی شیری ریس پک آیدین ۵۰۰ گرم

800,000 ریال
نام محصول: تافی شیری ریس پک آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه