نمایش 1–12 از 14 نتیجه

تافی مغزدار شکلاتی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار شکلاتی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار شکلاتی آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار شکلاتی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار شکلاتی آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار شکلاتی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار فندقی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار فندقی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کاکائویی آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کاکائویی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کره ای آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کره ای آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کره ای آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کره ای آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه