نمایش دادن همه 3 نتیجه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار قهوه آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار قهوه آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه