نمایش دادن همه 3 نتیجه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,100,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۲۵۰ گرم

295,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۵۰۰ گرم

570,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه