مشاهده همه 3 نتیجه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,020,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۲۵۰ گرم

270,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۵۰۰ گرم

530,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه