نمایش دادن همه 3 نتیجه

تافی مغزدار کره ای آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,100,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کره ای آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کره ای آیدین ۲۵۰ گرم

295,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کره ای آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار کره ای آیدین ۵۰۰ گرم

570,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار کره ای آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه