نمایش دادن همه 4 نتیجه

تافی مغزدار فندقی آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار فندقی آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار فندقی آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار فندقی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی مغزدار نارگیلی آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی مغزدار نارگیلی آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه