نمایش دادن همه 6 نتیجه

تافی چهارگوش میوه آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,250,000 ریال
نام محصول: تافی چهارگوش میوه آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی چهارگوش میوه آیدین ۲۵۰ گرم

312,500 ریال
نام محصول: تافی چهارگوش میوه آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی چهارگوش میوه آیدین ۵۰۰ گرم

625,000 ریال
نام محصول: تافی چهارگوش میوه آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه ای آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,400,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه ای آیدین ۲۵۰ گرم

350,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه ای آیدین ۵۰۰ گرم

700,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه