مشاهده همه 3 نتیجه

تافی میوه ای آیدین ۱۰۰۰ گرم

670,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه ای آیدین ۲۵۰ گرم

170,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

تافی میوه ای آیدین ۵۰۰ گرم

335,000 ریال
نام محصول: تافی میوه ای آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه