نمایش 1–12 از 18 نتیجه

دراژه کاکائویی رودخانه پارمیدا 250 گرمی

890,000 ریال
نام محصول: دراژه کاکائویی رودخانه پارمیدا وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات تلخ 55% سایرو 250 گرمی

888,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه    

شکلات تلخ 55% سایرو 500 گرمی

1,776,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 250 گرمی

998,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 500 گرمی

1,996,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات تلخ 72% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,880,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 72% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو 250 گرمی

1,195,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو 500 گرمی

2,390,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 84% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,980,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 84% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 96% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

2,080,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 96% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

گز آنتیک 35% پسته 1000 گرم

4,538,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)    

گز آنتیک 35% پسته ۵۰۰ گرم

2,394,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)