نمایش 1–12 از 18 نتیجه

دراژه کاکائویی رودخانه پارمیدا ۲۴۰ گرمی

645,000 ریال
نام محصول: دراژه کاکائویی رودخانه پارمیدا وزن: 240 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات تلخ 55% سایرو ۱۲۸ گرمی

432,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 128 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه    

شکلات تلخ 55% سایرو 225 گرمی

753,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 225 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 128 گرمی

488,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 128 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو ۲۲۵ گرمی

853,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 225 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات تلخ 72% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,445,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 72% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو ۱۲۸ گرمی

467,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: ۱۲۸ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو ۲۲۵ گرمی

845,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: ۲۲۵ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 84% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,595,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 84% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 96% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,745,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 96% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

گز آنتیک 35% پسته 1000 گرم

4,538,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)    

گز آنتیک 35% پسته ۵۰۰ گرم

2,394,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)