مشاهده همه 7 نتیجه

شکلات پذیرا میکس فله شونیز ۱۰۰۰ گرم

2,080,000 ریال
نام محصول: شکلات پذیرا میکس فله شونیز وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات مغزدار آجیلی دانتل آیدین ۱۰۰۰ گرم

2,580,000 ریال
نام محصول: شکلات مغزدار آجیلی دانتل آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات مکس دو سر پیچ آیدین ۱۰۰۰ گرم

1,900,000 ریال
نام محصول: شکلات مکس دو سر پیچ آیدین وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات مکس دو سر پیچ آیدین ۲۵۰ گرم

515,000 ریال
نام محصول: شکلات مکس دو سر پیچ آیدین وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات مکس دو سر پیچ آیدین ۵۰۰ گرم

975,000 ریال
نام محصول: شکلات مکس دو سر پیچ آیدین وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات یونیکا شونیز ۲۵۰ گرم

580,000 ریال
نام محصول: شکلات یونیکا شونیز وزن: ۲۵۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات یونیکا شونیز ۵۰۰ گرم

1,160,000 ریال
نام محصول: شکلات یونیکا شونیز وزن: ۵۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه