نمایش دادن همه 11 نتیجه

شکلات تلخ 55% سایرو 250 گرمی

888,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه    

شکلات تلخ 55% سایرو 500 گرمی

1,776,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 128 گرمی

499,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 128 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 250 گرمی

998,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 500 گرمی

1,996,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات تلخ 72% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,880,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 72% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو 250 گرمی

1,195,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 75% سایرو 500 گرمی

2,390,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 75% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 84% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

1,980,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 84% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه

شکلات تلخ 92% ماسی

620,000 ریال
نام محصول: شکلات کاکائو تلخ 92% ماسی وزن: در بسته بندی های 250، 500 و 1000 گرمی تاریخ مصرف: معتبر

شکلات تلخ 96% پارمیدا ۲۲۰ گرمی

2,080,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 96% پارمیدا وزن: ۲۲۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه