نمایش 1–12 از 16 نتیجه

شکلات تلخ 55% سایرو 250 گرمی

888,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه    

شکلات تلخ 55% سایرو 500 گرمی

1,776,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 55% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 128 گرمی

499,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 128 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 250 گرمی

998,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات تلخ 65% سایرو 500 گرمی

1,996,000 ریال
نام محصول: شکلات تلخ 65% سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر ۱۲ ماه  

شکلات جرقه ای سایرو 250 گرمی

888,000 ریال
نام محصول: شکلات جرقه ای سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات جرقه ای سایرو 500 گرمی

1,776,000 ریال
نام محصول: شکلات جرقه ای سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات دارکو سایرو 500 گرمی

897,500 ریال
نام محصول: شکلات دارکو سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات کنجدی سایرو 250 گرمی

695,000 ریال
نام محصول: شکلات کنجدی سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات کنجدی سایرو 500 گرمی

1,390,000 ریال
نام محصول: شکلات کنجدی سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه

شکلات مخلوط سایرو 250 گرمی

695,000 ریال
نام محصول: شکلات مخلوط سایرو وزن: 250 گرم خالص تاریخ انقضا: معتبر 12 ماه

شکلات مخلوط سایرو 500 گرمی

1,390,000 ریال
نام محصول: شکلات مخلوط سایرو وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر 12 ماه