نمایش دادن همه 10 نتیجه

گز آنتیک 18% مخلوط پسته و بادام ۱۰۰۰ گرم

2,950,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 18% مخلوط پسته و بادام وزن: ۱۰۰۰ گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار تازه و نرم)  

گز آنتیک 18% مخلوط پسته و بادام 500 گرم

1,485,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 18% مخلوط پسته و بادام وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)

گز آنتیک 35% پسته 1000 گرم

4,538,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)    

گز آنتیک 35% پسته ۵۰۰ گرم

2,394,000 ریال
نام محصول: گز آنتیک 35% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)  

گز معراج 18% پسته ۱۰۰۰ گرم

3,105,000 ریال
نام محصول: گز معراج 18% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)    

گز معراج 18% پسته 500 گرم

1,556,500 ریال
نام محصول: گز معراج 18% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)  

گز معراج 28% پسته ۱۰۰۰ گرم

3,600,000 ریال
نام محصول: گز معراج 28% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه) دارای نشان استاندارد ملی ایران، سیب سلامت و نشان حلال

گز معراج 28% پسته 500 گرم

2,350,000 ریال
نام محصول: گز معراج 28% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه) دارای نشان استاندارد ملی ایران، سیب سلامت و نشان حلال

گز هندوانه ای پویا 28% پسته 1000 گرم

4,850,000 ریال
نام محصول: گز هندوانه ای پویا 28% پسته وزن: 1000 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)      

گز هندوانه ای پویا 28% پسته ۵۰۰ گرم

2,450,000 ریال
نام محصول: گز هندوانه ای پویا 28% پسته وزن: 500 گرم خالص تاریخ مصرف: معتبر (بسیار نرم و تازه)